අපව අමතන්න

අපව අමතන්න

සීමාසහිත කිංඩාඕ රබර් සික්ස් හෝස් සමාගම.

ලිපිනය

චැන්යැං කාර්මික කලාපය,

ලයික්සි සිටි, කිංඩාඕ නගරය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086 532 8302 8372

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න